Trening mięśni głębokich brzucha

 

 

Dlaczego tak ważny jest trening mięśni głębokich brzucha?

Dlatego, że ich prawidłowe angażowanie podczas codziennego ruchu zapewnia nam stabilny tułów.

 

Na pewno już słyszeliście o mięśniu poprzecznym brzucha? Jest to mięsień kontrolujący wydech. [5] Ale tak naprawdę jego podstawową funkcją jest generowanie ciśnienia śródbrzusznego, a więc tłoczni brzusznej[8], nie zaś wykonanie ruchu [14,8].

 

 

Co się dzieje jak napinamy mięsień poprzeczny brzucha? 

Mięsień poprzeczny wykonując swój izometryczny skurcz powoduje wzrost napięcia powięzi piersiowo- lędźwiowej, z którą się łączy, przenosząc jednocześnie napięcie na tylną stronę tułowia czyli okolicę prostownika grzbietu, a dokładnie mięsień wielodzielny- nasz stabilizator głęboki kręgosłupa [8]. W tym samym czasie dochodzi do kompresji spojenia łonowego, stawów krzyżowo biodrowych oraz aktywacji mięśni dna miednicy, które również wpływają na kontrolę kręgosłupa. Nie można zapomnieć również o przeponie– najważniejszym mięśniu wdechowym, który podczas napięcia mięśni brzucha hamuje i ustala trzewia, generując napięcie powięzi piersiowo- lędźwiowej.

Ufff dużo tego, dużo teorii… Ale co tak naprawdę nam to daje? 

stabilizację segmentarną kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego- funkcjonalną podstawę dla prawidłowego wykonania ruchu [16]. Mamy wówczas zwiększoną ochronę przed niechcianym niekontrolowanym ruchem o obrębie kręgosłupa L-S.

A teraz najważniejsze! 

Omawiane mięśnie głębokie wykazują niemalże stałą izometryczną aktywność podczas wykonywania ruchowych zadań funkcjonalnych [6,14], ale co najważniejsze są aktywne zanim wykonamy ruch!, zanim włączymy do ruchu mięśnie zewnętrzne odpowiedzialne za przemieszczenie ciała w przestrzeni [16]. Ta poprzedzająca aktywność stanowi funkcjonalną podstawę dla prawidłowego i zdrowego wykonania ruchu! Dlatego też trening mięśni centrum ciała (ang. core stabilization) jest profilaktyką powstania kontuzji,poprawia również siłę mięśniową i wytrzymałość.

.

Na koniec… INFORMACJA DLA OSÓB, MAJĄCYCH BÓL KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO

Badania naukowe dowodzą, iż osoby z uskarżające się na ból dolnego odcinka kręgosłupa mogą mieć opóźnioną aktywność mięśnia poprzecznego brzucha, w porównaniu z osobami, które nie miały incydentów bólowych kręgosłupa L-S [13,16,22]. Dlatego też tak szalenie ważne jest, abyśmy zadbali o dobrą kondycję mięśni głębokich brzucha. Jest to podstawa dobrego i bezpiecznego ruchu bez bólu.

 

mgr Magdalena Waśniewska
fizjoterapeuta

Piśmiennictwo:

[5] Bochenek A. Reicher M. Mięśnie- głębokie mięśnie grzbietu. W: Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa 1999; 668, 708, 709

[8]  Hodges P. Rola mechanizmu brzusznego w stabilizacji lędźwiowego odcinka kręgosłupa i miednicy. W: Richardson C, Hodges P.W. Hides J. Kinezyterapia w stabilizacji kompleksu lędźwiowo- miednicznego. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009; 34, 35, 36, 40, 43, 44, 46

[14] Hyun-Dong K. et al. Changes in Activation of Abdominal Muscles at Selected Angles During Trunk Exercise by Using Ultrasonography.
Ann Rehabil Med. July, 2015; 6

[16] Misuk C. The effects of bridge exercise with the abdominal drawing-in maneuver on an unstable surface on the abdominal muscle thickness of healthy adults. Journal of Physical Therapy Science Aug. 2014; 19

[6] Hodges P. Stabilizacja kompleksu lędźwiowo- miednicznego. Funkcjonalny model biomechaniki i kontroli motorycznej. W: Richardson C, Hodges P.W. Hides J. Kinezyterapia w stabilizacji kompleksu lędźwiowo- miednicznego. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009; 62, 65, 13-16, 18,19, 20, 22

[13] Karsten K, Björn O Ä, Eva R. The abdominal drawing-in manoeuvre

for detecting activity in the deep abdominal muscles: is this clinical tool reliable and valid? BMJ Open  October 2015; 23

[16] Misuk C. The effects of bridge exercise with the abdominal drawing-in maneuver on an unstable surface on the abdominal muscle thickness of healthy adults. Journal of Physical Therapy Science Aug. 2014; 19

[22] Sin Ho C, Young Youl Y. Reliability of ultrasound imaging of the transverses abdominis muscle in asymptomatic subjects. Journal of Physical Therapy Science Jan, 2015; 11

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *