Urolog, ultrasonografista 
Kontakt:  510 783 777, rejestracja@klinikazdrowiaduomed.pl


Witam Państwa,

Jestem lekarzem specjalistą urologii (F.E.B.U.), ultrasonografistą wyspecjalizowanym w zakresie USG układu moczowego i męskiego układu płciowego, autorem doniesień i publikacji naukowych oraz kierownikiem dwóch działów w oficjalnym dwumiesięczniku Polskiego Towarzystwa Urologicznego- „Przeglądzie Urologicznym”.

Zajmuję się diagnostyką i leczeniem wszystkich schorzeń urologicznych, w tym andrologią i ultrasonografią urologiczną.

Jako jedna z pierwszych i nielicznych osób zaczęłam wykonywać w naszym kraju nowoczesne biopsje fuzyjne prostaty kierowane fuzją obrazów TRUS i mpMRI.

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE
Specjalizację urologiczną odbywałam w Niemczech i w Polsce. Część szkolenia specjalizacyjnego odbyłam w Kilonii w Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel – pod kierunkiem Prof. Dr. Klaus-Peter Jünemann’a. Specjalizację urologiczną ukończyłam w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie pod kierunkiem obecnego Konsultanta Krajowego w dziedzinie urologii- dr hab. n. med. Artura A. Antoniewicza. W 2018 roku zdałam egzamin specjalizacyjny w urologii uzyskując tytuł the Fellow of the European Board of Urology (FEBU).

Celem stałego pogłębiania wiedzy i umiejętności biorę udział w licznych kursach i sympozjach zagranicznych, m.in. w Londynie, Florencji, Kopenhadze, Pradze, Kilonii i.in.

ULTRASONOGRAFIA UROLOGICZNA
Jedną z moich pasji zawodowych jest ultrasonografia urologiczna. Otrzymałam Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego uprawniający do wykonywania badań USG w urologii, obecnie wykonuję > 1800 badań usg rocznie, w tym standardowe i dopplerowskie:
> usg układu moczowego
> usg przezodbytnicze prostaty (TRUS)
> usg przezbrzuszne prostaty (TAUS)
> usg moszny (jąder)
> usg prącia
> usg cewki moczowej męskiej.

Po każdym badaniu pacjent otrzymuje wynik z dołączoną dokumentacją zdjęciową.

BIOPSJE PROSTATY I ZABIEGI
Wykonuję biopsje prostaty fuzyjne i standardowe pod kontrolą TRUS oraz zabiegi urologiczne.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH
– Europejskie Towarzystwo Urologiczne (EAU)
– Europejska Federacja Towarzystw Ultrasonografii w Medycynie i Biologii (EFSUMB)
– Polskie Towarzystwo Urologiczne (PTU)
– Polskie Towarzystwo Andrologiczne (PTA)
– Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne (PTU)

LISTA PUBLIKACJI
https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Chomicz

Facebook:
https://www.facebook.com/UroChomicz/

WYBRANE WYSTĄPIENIA

VII Mazowieckie Dni Urologiczne. Mszczonów, 2017:
„Hydrauliczne protezy prącia w leczeniu zaburzeń erekcji”

XlVI Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Katowice, 2016:
1. „Od czego zależy skuteczność biopsji stercza z softwarową konsolidacją obrazów mpMRI i TRUS w czasie rzeczywistym?”
2. „Biopsja stercza z softwarową konsolidacją obrazów mpMRI i TRUS w czasie rzeczywistym – doświadczenia z pierwszych siedemnastu procedur.”

XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Łódź, 2016:
1. „Biopsja stercza z softwarową konsolidacją obrazów mpMRI i TRUS w czasie rzeczywistym- doświadczenia z pierwszych 25-ciu procedur.”
2. „Ektopowe ujście moczowodu do cewki sterczowej- możliwości diagnostyki usg. Opis przypadku.”

VI Mazowieckie Dni Urologiczne. Mszczonów, 2016:
„Powikłania biopsji stercza i sposoby minimalizacji ryzyka ich wystąpienia.” – Praca wyróżniona.

KURSY I SZKOLENIA:

Kursy European School of Urology (Europejskiej Szkoły Urologii) w zakresie TRUS, mri, biopsji fuzyjnej stercza:
2018 ESU/ESUI Hands-on Training Course in Prostate MRI reading for urologists
2018 ESU Course: Prosthetic surgery in urology
2017 ESU/ESUT/ESUI Hands-on Training Course in MRI Fusion biopsy.
2017 ESU Course: Prostate cancer imaging: When and how to use it.
2017 ESU Course: Prostate biopsy – tips and tricks.
2017 ESU Course: Ultrasound in urology.

Szkolenia European Society of Urogenital Radiology (Europejskiego Towarzystwa Radiologii Urogenitalnej):
2017 European Symposium on Urogenital Radiology (ESUR2017), Sopot
2017 Workshop: mpMRI of the prostate- PIRADS 2 Application (Advanced Course)
2017 Workshop: mpMRI of the prostate- PIRADS 2 Application (Basic Course)
2016 ESUR Scrotal and Penile Imaging Working Group. Multimodality Imaging Approach to Penile and Scrotal Pathologies. Florencja, Włochy.

Kursy Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii:
2018 Diagnostyka usg w urologii: choroby zapalne i kamica układu moczowego.
2017 Współczesna diagnostyka ultrasonograficzna narządów moszny.
2016 Diagnostyka usg w urologii. TRUS.
2016 Ultrasonografia w urologii. Gruczoł krokowy. TRUS.
2015 Diagnostyka usg w urologii. TRUS.
2015 Współczesna diagnostyka ultrasonograficzna moszny.
2014 Diagnostyka USG w urologii. TRUS.
2014 Współczesna diagnostyka ultrasonograficzna moszny.

Kursy Mazurskiej Szkoły Usg i Ginekologii:
2018 Uroginekologia dla praktyków. Kurs z prezentacją badań na żywo. Jabłoń.
2017 Diagnostyka uroginekologiczna i Pelvic Floor-Check za pomocą ultrasonografii. Piaski.

Pozostałe zagraniczne i krajowe kursy, hospitacje i zjazdy
2018 Andrologia kliniczna- kurs PTA. Łódź.
201833nd Annual EAU Congress (EAU18). Kopenhaga. Dania.
201732nd Annual EAU Congress (EAU17). Londyn. Wielka Brytania.
2017 EUREP17: 15th European Urology Residents Education Programme. Praga. Czechy.
20166th International Meeting Technology & Training in Endourology. Turyn,Włochy.
2016 Warsztaty z biopsji- Szkoła diagnostyki i leczenia raka gruczołu krokowego – biopsja stercza”, Warszawa
2014 The 3rd University Schleswig-Holstein Prosthetic Urology Surgical Course: Cadaver and Live Surgical Workshop. Kiel, Niemcy
2014 Treningi na da Vinci Skills Simulator, Kiel, Niemcy
2014 Diagnostyka i terapia raka prostaty, Kiel, Niemcy
2014 Kilońskie spotkania urologiczne, Kiel, Niemcy
2014 Rak urotelialny, Kiel, Niemcy
2013 Hospitacja i kurs indywidualny z zakresu radiologii, Meppen, Niemcy
201011th Conference of Baltic Associaton of Paediatric Surgeon, Tallinn, Estonia

Zapraszam serdecznie,
lek Agnieszka Chomicz
Urolog, FEBU