Laryngolog; otolaryngolog; alergolog
Kontakt:  510 783 777, rejestracja@klinikazdrowiaduomed.pl 

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Specjalista laryngolog, w trakcie specjalizacji z alergologii. Związana jest ze Szpitalem Bródnowskim w Warszawie. Przyjmuje dorosłych oraz dzieci. Zajmuje się chorobami laryngologicznymi, również pod kątem alergologii.