Ultrasonografia to nieinwazyjna, atraumatyczna metoda diagnostyki obrazowej, pozwalająca na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu, jest metodą dokładną – ma wysoką zdolność do wykrywania niewielkich zmian w narządach – wynosi ona od 0,1 mm do milimetra. Zastosowanie w diagnostyce ultradźwięków jest metodą bardzo popularną zwaną potocznie USG. Polega na emitowaniu przez urządzanie fali ultradźwiękowej, odbiorze fali wracającej odbitej od narządów i przetworzeniu jej w impuls elektryczny odczytany przez komputer. Obecnie możliwe jest odtworzenie dwu-, trzy- i czterowymiarowego obrazu.

Lekarz radiolog to specjalista zajmujący się obrazowaniem ciała człowieka oraz odczytywaniem i opisywaniem wykonanych zdjęć. Obrazowanie opiera się na 3 metodach: zastosowaniu promieniowania rentgenowskiego, pola magnetycznego lub ultradźwięków.

W naszej placówce wykonujemy USG:

  • USG jamy brzusznej
  • USG tarczycy
  • USG piersi
  • USG tkanek miękkich
  • USG Doppler naczyń żylnych
  • USG Doppler tętnic
  • USG węzłów chłonnych
  • USG układu moczowego
  • USG ortopedyczne